Prints for sale

ENGLISH:

Prints for sale are shown below.
For purchase please contact me by the contact form HERE.

Sizing
Sizes can vary from print to print. Custom orders can be done.
C-Prints are 30x40cm (width, height).

The prints are not framed.

Limited
Each print is limited to a quantity of 1-5.

Copyright and legal issues
The print you purchase is a work of art for you to display on your wall and keep as
an investment and an object of beauty. The copyright and licensing rights to the image
remain with the artist, so you may not allow the photograph to be reproduced, published
or exhibited at any time for commercial purposes, by you or any third parties.

SWEDISH:

Printar till salu visas nedan.
För beställningar vänligen kontakta mig via kontaktformuläret HÄR.

Storlekar
Storlekar kan variera från print till print. Specialbeställningar kan göras.
C-Skriver är 30x40cm (bredd, höjd).

Printarna är EJ ramade.

Begränsad upplaga
Varje print har ett begränsat antal av 1-5.

Copyright 
Printar som du köper är ett konstverk för dig att visa på din vägg och hålla som
en investering och betraktas som ett konstnärligt objekt. Copyright och licensrättigheter till bilden
stannar kvar hos konstnären, så du får inte låta fotografier skall återges, publiceras
eller ställas ut under några omständigheter för kommersiella ändamål, av dig eller någon tredje part.